Enerjisa Satış Akdemisi

Pronet Güvenlik
9 Ocak 2018

Resimlere bakarken anladım ki, ben o resme bakarken diğer insanların gördüğü şeyi göremedim. Bir konuya karar verirken diğer görüşleri de hesaba katmak lazım. Çünkü biz kaçınılmaz olarak önyargı içeririz, ne kadar çalışsak da bazen kaçamayız. Bunu nasıl aşarız? Beynimiz ve aklımız var. O da kolektif akılla mümkün.