Koçvari Mülakat Eğitimi

kocvari

Amaç

Tüm işletmeler, doğru işe doğru insanı seçmek ve yerleştirmek amacıyla yola çıkarlar. Adayların da beklentisi farklı değildir. Onlar da umut bağlayarak seçecekleri işlerin kendileri adına doğru iş olması amacındadırlar.

Her iki taraf da ihtiyacı doğru belirleyip, doğru seçimi yapmanın niyetindeyken, bunun için zaman, enerji, emek, para, yanlış karar maliyeti vb gibi ciddi kaynak tüketilmektedir. Kuşkusuz ki standart ilanlar, etkisi gerçek potansiyelinden düşük özgeçmişler, yürek ortaya konmadan zihinde yapılan görüşmeler artık istenilen sonuçları getirmemektedir.

Bugün müşteri şikayetlerine baktığımızda “çalışanların tutum ve davranışları”ndan şikayet ettiklerini daha fazla görüyoruz. Çünkü insana odaklı olmayan tutum ve davranışlar, müşterilere birey olarak kendilerini önemli hissettirmiyor. Adayların mülakattan çıktıklarında da aynı durumu yaşaması söz konusu ve bu aday yarın sizin çalışanınız olmaya adaysa sıkıntı burada başlamaktadır. İstenildiği kadar kurumların alt yapısına veya tasarımına yatırım yapılsın, en son teknoloji kullanılsın, onu kullanacak ve vizyonunuza hizmet edecek kişi “önce insan”dır. İşveren öncelikle insana yapacağı doğru yatırımla kazanır. Doğru insanı seçmek de insana yapılan en önemli yatırımlardan biridir. İşveren markası olma yolunda vizyon çizenlerin odağı da budur.

Peki Bunun İçin Ne Yapabiliriz?

Bu eğitimin hedefi, kurumlarda insan kaynakları ve diğer departmanlarda işe alım süreçlerinde görev ve sorumluluk alan yönetici ve takım arkadaşlarına yöneliktir. Eğitime katılacakların bu eğitimden etkili sonuçlar elde etmesi, onun da bu role sahip çıkmayı ne kadar istediğine bağlıdır. Bize düşen ise eğitim boyunca “koçvari yaklaşımlarla” adaya odaklanıp onun nasıl anlaşılabileceğine, mülakatın özünden ayrılmayıp buna bağlı nasıl karar verilebileceğine dair keşif yolculuğunda size ışık tutmaktır.

“Koçvari yaklaşım”; mülakat sorumlusunun bir koç duruşu ile koç gibi anda kalan, adaya ve mülakata odaklanan, derin dinleyen, doğru sorularla adayı keşfederken adayın da kendi değerlerini ve özünü ortaya çıkarmasını sağlayan, zihinden değil kalp ile iletişim kuran bir yaklaşım sergilemesidir.

Bu Eğitimi Neden Seçmelisiniz?

Doğru işe kimi alacağınızı daha etkili ve basit yollardan keşfedebilmeniz için,

  • Adayın bu göreve ait taşıyacağı varlık sebebinin ne olduğunu daha fazla göz önünde bulundurabilmek için
  • Adayı 1. seviyeden DEĞİL; 2 ve 3. Seviyeden dinleyebilmek, aslında onu duyabilmek, doğru anlayabilmek için,
  • Adayın değerlerini, güçlü yanlarını, misyonunu, vizyonunu kurumunuzunki ile değerlendirebilmeniz ve uyumlandırabilmeniz için,
  • Kişisel seçim değil, kurumsal seçim yapmak için,
  • Mülakatı yapan kişiye uygun ve uyumlu olan değil, takımı tamamlayıp, uyum sağlayabilecek kişiyi aradığınızı unutmamak için,
  • Farkılıklar bütünü yaratır, takımla aynı özelliklerde değil, takımın bir parçası olacak, onu güçlendirecek farklı bir kişiyi seçeceğinizi hatırlamak için
  • Kendi operasyonunuz devam ederken, mülakata ayrılacak zamanın neden zulüm gelmemesi gerektiğini fark etmek için
  • Adayın siz onu seçmeseniz dahi bir işveren markası olma yoluna ışık tutacak şekilde sizi ve kurumunuzu olumlu hatırlayacağı bir iz bırakmanız için
  • Mülakata gelen adaya duyulacak saygı ve önemin bu kurumda kendi varlık sebeplerimizi de beslediğinin farkına varmak için
  • Siz ihtiyaç duyduğunuz bu eğitimde kendinize ya da çalışma arkadaşınıza yer bulduğunuz için…

Sizi bekliyoruz…

Bu eğitimle ilgileniyorsanız lütfen bizimle irtbata geçiniz.