Oyunlarla Eğitimcinin Eğitimi Atölyesi

Points-of-you-keşif-workshop-selnur-gülek (1)

Amaç

Bu eğitimin amacı; eğitimci ya da eğitimci adaylarına bilinen temel sunum tekniklerinin yanı sıra, koçluk ve mentorluk  yaklaşımlarının kullanılması suretiyle, bireyin kendisini, insanı ve hayatı tanıma ve anlamaya dair keşif  yolculuğunda, ihtiyaç duyduğu  becerileri kazandırmaktır.

Aynı zamanda topluluk önünde konuşma, özgüven sorunu yaşayan eğitimci ya da eğitimci adaylarının bu engellerinin kök nedenlerini fark edip, kendine ve diğerlerine yönelik algılarına ışık tutarak potansiyelini ortaya çıkartmaları hedeflenmektedir. Nihayetinde eğitimcinin yetkinlikleri bazında tasarlanan eğitimde, katılımcıların kendilerine has ihtiyaçlarını yine kendine has çözümlerle eğitimci becerilerini kazandırmak hedeflenmektedir.

Yöntem Hakkında

Koçluk yaklaşımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin, anlatım eğitimlerinden farkı nedir?

İnsan anlam arayan ve anlam yaratan bir canlıdır. Koçluk yaklaşımıyla gerçekleştirilen eğitimlerin anlatım eğitimlerinden farkı, katılımcıların anlamı bulmalarına pusula olacak yöntem izlemesidir.
Bilgi değerlidir ve eğitimlerde bilgi, bilmek, bir şeyi anlamak için gereklidir ancak yeterli gelmemektedir, zira insanlara bir şeyi sadece anlatırsanız akılda kalma oranı %10’un altındadır. Asıl, bilgiye dair insanın farkındalığının o kişi için ne anlam ifade ettiğinin netleştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu sebeple koçluk yaklaşımı kullanılmaktadır.

Koçluk yaklaşımı ile

 • Eğitimde aynı yere odaklanmak üzere karşılıklı kontrat yapmak,
 • Sorumlulukları netleştirmek,
 • Kişilerin kendi deneyimlerinde keşfetmelerini sağlayan tasarımı uygulamak,
 • Oyunlaştırılmış eğitimle katılımcıları uygulamalara dahil etmek,
 • Eğitim süresince etkin dinleme, doğru ve güçlü sorular sormak,
 • Cevapların katılımcılar tarafından bulunmasını sağlayan güven alanı oluşturmak

gibi süreç izlenmektedir.

Kısaca koçluk yaklaşımı, eğitimin konusuna dair bireysel ihtiyaçlardaki yolculuğa ışık tutmakta ve katılımcıların farkındalıkta kalmadan, eyleme geçmek için bu yolculuğu kolaylaştırmaktadır.

Oyunlaştırılmış eğitimler, kişide öğrenmeye ne katkı sağlıyor?

 • Kişi kendini tanıyor, farkındalığın ve öğrenmenin önündeki engeller kalkıyor.
 • Uygulamalara dahil olmak, kişinin kendi anlamını yaratabileceği alanla tanışmasını sağlıyor. Burada ihtiyacını, ne istediğini ve bunun onun için anlamını yakalıyor.
 • Baskı hissetmiyor, kendi keşfediyor, seçeneklerine ve seçimlerine sahip çıkıyor.
 • İkili ya da grup çalışmalarında hiç öyle bakmamıştım diyebileceği sonuçlar alıyor. Bu da diğerlerinin farkına varmayı ve farklı bir bağlamla tanışmayı sağlıyor, başkasını kabul, saygı ve ilham gibi kaynaklarla ulaşması ona iyi geliyor.
 • Varsayım ve ön yargılarını, suçlama, etiketleme, sürekli kılma gibi engelleri törpüleyerek, öğrenmede özgürleşme sağlıyor.
 • En önemlisi, yaşadığı farkındalıklarla nasıl eyleme geçebileceğini anlıyor.

İçerik

 • Kişilerin davranış kalıplarında değişimler yaratmak
 • Eğitimcinin koçvari yaklaşımı ve sergilediği davranışlar
 • Özgüven ve hakimiyet
 • Yetişkinler nasıl öğrenir?
 • Öğrenme tarzları
 • Sunu Hedefleri
  • Eğitim ihtiyaçlarının analizi ve belirlenmesi
  • Hizmet içi eğitimin tanımı ve kapsamı
  • Bilgi mi verecek?
  • Açıklamalarda mı bulunacak?
  • Rapor mu sunacak?
  • Eğitim mi verecek?
  • Onay mı bulacak?
 • Eğitimin Planlanması
  • Sununun planlanması
  • Eğitim için gerekli donanımın hazırlanması
  • Eğitimin hedef kitleye uyarlanması
 • Sunum Yapacak-Eğitim Verecek Kişinin Sorumlulukları ve Etkinliği Artıracak Özellikler
 • Hazırlık
  • Katılımcıların sayısı ve niteliği
  • Katılımcıların ihtiyacı ve beklentileri
  • Veri toplamak ve verilerin düzenlenmesini yapmak
  • Yetkinlik temelli davranış modellerinin belirlenmesi
  • Yetkinliklerin davranışlara yansıması uygulamaları
  • Diğer araç ve oyunların belirlenmesi
  • Görsel yardımcıları belirlemek
  • Sunuyu prova etmek
  • Slaytları içselleştirmek
  • Fiziksel ve Psikolojik Hazırlanma
 • Ne sunacağından emin olma, dersini iyi çalışma
 • Salon Düzeni
  • Oturma düzeni
  • Tahta, barkovisyon ve diğer malzemeler
  • Oyun alanları
  • Işık ve ısı
 • Duygusal Hazırlanma
  • Yeterince dinlenme
  • Eğitimci kimliğine girme ve duruş
  • Kendimizi analiz etmek
  • Kendimizi tanımak
  • Kendimizi kabul etmek
  • Kendi duygularımızın farkında olmak
  • Kendimizle ilgili geri bildirim almak
 • Sahne Becerileri
  • İlk İzlenim
  • Sunuma başlamanın farklı yolları
  • Enerjik ve coşkulu imaj
  • Eğitim Aktiviteleri
   • Buz kırıcılar
   • Bireysel Testler
   • Bireyi içe / öze döndürme (düşündürme, yazdırma, çizdirme, boyama, konuşturma vb gibi bireysel eylemler)
   • Koçluk araçlarıyla grup çalışmaları
   • İç saha oyunları
   • Dış saha oyunları
   • Filmler
   • Sunum yaptırma
  • Beden Dilini anlamak ve kullanmak
  • Özün sözün davranışın bir olması (özgünlük)
 •  Katılımın sağlanması
  • Sunum sürecinde muhakeme ve öz yöneti
  • Beklenmeyene hazırlıklı olmak
  • Zor insanlar, itirazlar ve yönetimi
  • Katılımcıları anlama ve olumlu etki bırakma
  • Katılımın teşviki
  • Doğru soruların sorulması ve kendi cevaplarının farkında olmaları, sahiplenme
  • Sunum sırasında kaçınılması gereken davranışlar
  • İlham verme, motive etme, inancı, cesareti yükseltme
  • Hayata uyarlamaları için eylemleri çıkartmalarını sağlama
 • Çevre, Zamanlama ve Aralar
  • Çevresel faktörler
  • Ne zaman başlamalı ve bitirmeli
  • Ne zaman ara verilmeli
  • Molalara çıkmadan önce enerjinin yüksekliğinin sağlanması
 •  Sunumun hedefe yönelik olarak kapatılması
 • Katılımcıların kendileriyle ilgili farkındalıklarını ifade edecekleri ortamın yaratılması
 • Bu farkındalıkla seçimlerini ve eylem kararlarını ifade etmeleri
 • Heybelerinde ne ile ayrıldıklarını ve eğitimin etkisini görme

7 Gün Çalışma Arası: İçsel ve Dışsal Hazır Olma

 • Sunum Yetkinliklerinin Davranışa Yansımaları Çalışmaları, Ödevler, Eylemler, Gözlem
 • 15 dk’lık Sunum Hazırlığı

3. Gün
• Katılımcıların sunum yapması, değerlendirme ve mentorluk geri bildirimi

Eğitimin Süresi

Bu eğitim 2 + 1 gün toplam 3 gün sürmektedir. Eğitimin ilk iki günü arka arkaya, üçüncü günü uygulama hazırlığı için 1 hafta sonra gerçekleştirilecektir.