DIS İşaret Dili Eğitimi

İnteraktif Türk İşaret Dili Eğitimi (İTİDE)

Eğitimin Adı: İnterakitf Türk İşaret Dili Temel Eğitim Kursu

Eğitimin Tanımı: İşaret dili, İşitme ve konuşma engelliler tarafından kullanılan el hareketlerini ve yüz mimiklerini içeren görsel bir dildir.
İşitme ve konuşma engelli bireylerin toplumda iletişim olanaklarını arttırabilmek, İşaret dilini bilenlerin sayısının arttırılmasını sağlamak, İş yaşamlarında işitme engellilerle karşılaşmalarında onların ihtiyaçlarını kolaylıkla iletişim yolu olan işaret diliyle sağlama yeteneği kazandırmak.

Eğitimin Amacı: İşaret dilinin yaygınlaşması ve öğrenmek isteyen kişilerin TİD’in genel özelliklerini, dikkat edilecek hususları, TİD ile beden dili arasındaki uyumu, Cümle kurarken TİD’in temel kurallarına uymaları, Günlük hayatta TİD’le iletişim kurmaları, Çeviri yapma ile ilgili temel kurallara uymaları gibi konuları kavramalarını sağlayan eğitim vermek.

Eğitimin Hedef Kitlesi: Kurumsal, bireysel ve öğrenciler.

Eğitim Konuları: İşaret Dili Genel Özellikleri, İşaret ve Beden Dili İlişkisi, İletişim ve Günlük Konuşma Dili, TİD’in Özelliklerine Göre Cümleler, TİD Cümlelerinde Ekler Ve Zaman, TİD Cümlelerinde Ögeler, TİD’e Göre Hazırlıklı Ve Hazırlıksız Konuşma, TİD Kurallarına Göre Çevirmenlik gibi eğitim başlıkları yer almaktadır.

Eğitim Kazanımları:
İkinci bir bir dil olarak kullanılan Türk İşaret Dili’nin temel bilgilerini doğru öğrenecek,
İşaret diliyle kendini ifade etme, işitme engellilerle iletişim kurabilme becerilerine sahip olacak,
İşitme engellilerle iletişim kurarak sosyal bütünleşmeye katkıda bulunabileceklerdir.

Eğitim Süresi: 72 Saat

Ek Bilgi: Haftada iki gün toplam 6 saat olarak sunulacak eğitimler 3 ay sürecek. Bu eğitim işaret dilinin temellerini öğreterek işitme engellilerle İletişim kurma becerileri kazandıracaktır. Eğitim sonrası sınavda başarılı olacak kişilere sertifika verilecektir. Bu eğitimler kişiyi tercüman veya eğitimci yapmaz.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçin.