Bir araya gelmek bir başlangıç,

birlikte kalmak gelişim, birlikte çalışmak başarıdır.

Henry Ford

Niçin Atölyeler?

İnsan hayatta kalmak, kendi anlamını bulmak ve kabul görmek ihtiyacındadır ve kendilerine yönelerek, ihtiyaçlarını ve kaynaklarını içten keşfetmeleri halinde bu anlamları yaratabilir.

Bunun için işitsel olarak aldıkları bilgiden ziyade, bilgiyi deneyimleyerek öğrendikleri zaman farkındalıklarına sahip çıkarlar, eyleme geçerler ve ustalaşırlar.

Beynin hatırladığı şey duygu kaydıyla gelen bilgi olduğu için bilgiyi deneyimleyerek duygu ile kayıt aldıklarında unutmazlar.

Atölye çalışmalarıyla oyunlaştırılmış tasarımlarımızda katılımcıların %100 dahil olabileceği şartlar yaratılarak sadece fonksiyonel değil, aynı zamanda sürdürülebilir sonuçlar elde etmelerini sağlanmaktadır.