Duygusal Zeka Yetkinlikleri Gelişim Atölyesi

Amaç

Eğitimin konusu ne olursa olsun eğitimlerde esas olan, ihtiyaç olunan konuda potansiyeli ortaya çıkartarak, sonuç olarak da performansı yükseltecek davranış değişikliklerine nasıl ulaşılacağı hedeflenmektedir. Koçluğu anlatırken de kullandığımız Performans = Potansiyel – Parazit gibi kısa formül de bunu çok iyi özetlemektedir.

Bu sebeple Duygusal Zeka Yetkinlikleriyle Gelişim atölyelerinde ya da eğitimlerimizin atölye çalışmalarında bu formülü temelde derinlemesine ve kişi bazında aydınlatacak keşif metodu uygulanmaktadır.

Yöntem

 • Eğitimin temelinde Genos EQ Duygusal Zeka’nın altı yetkinliği çalışılmaktadır.
 • Koçluk araçları kullanılarak oyunlaştırılmış tasarımlarla katılımcıların kendi deneyimlerindeki keşifleri ortaya çıkartılmaktadır.
 • Optimum Denge Modeli, Transaksiyonel Analiz, S.Covey, Thomas Gordon yaklaşımlarından gerekli olan araçlar kullanılarak ortaya çıkan keşiflerle ilgili algılar esnetilerek, olay, kişi ve durumlara yüklenen anlamların değiştirilmesi konusunda farkındalık yaşatılmaktadır.
 • Bazı modüller için tamamen pekiştirme atölyeleri kapsamında çalışılır.
 • Böylece, hayatın düzenleyici sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik eylemlerin ortaya çıkartılmasıyla da hedeflenen davranış değişikliği süreci başlatılmaktadır.

Eğitimlerin Temeline Alınan Duygusal Zeka’nın Altı Yetkinliği

Kendi farkındalığımız, kendimizi tanıma, güçlü yanlar, değerler, anda olma, bilinçli farkındalık, duyguların kendi düşüncelerindeki etkisiyle ilgili farkındalık, geri bildirim alma ve etkin bir şekilde karşılama

Diğerlerinin farkındalığı, iç ve dış müşteriyi tanıma, empati, odaklanma, etkin dinleme, diğerlerinin sözel olmayan mesajlarını yakalama, birinin desteğe ihtiyacı olduğunu fark etme, karşındakinin durumunu, ihtiyacını, tepkilerini doğru tahmin etme, varsaymama, soru sorma, daha iyi anlama, anladığını hissettirme

Gerçeklik, kendini iyi ifade edebilme, açıklık, zorlu görüşmeleri etkin yönetebilme, özü sözü davranışı bir olma, tutarlılık, taahhütlere saygı ve sözünün arkasında olma, duruş, güven, dürüstlük

Duygusal Muhakeme, etkili kararlar alabilme, karar verirken diğerlerini de hesaba katma, bilinçli hareket edebilme, etki alanındaki etmenlere göre muhakeme edebilme, konuları birden çok perspektifte ele alma, çözümleri bu bağlamda bulabilme, önemli kararlar alırken organizasyonu sistemik olarak muhakeme edebilme

Öz Yönetim, kontrollü olabilme, duyguların farkında olma, duyguların yönetimi, öncelikleri belirleme, farklı ve değişken koşullara uygun hareket edebilme, konfor alanını terk edebilme, stresi bilinçli farkındalıkla yönetebilme, pozitif düşünüp hareketlerine yansıtabilme, kendini geliştirebilme, hatalardan ders çıkartma

Olumlu Etki Yaratma, diğerlerine yararlı destek sağlama, diğerlerine stresli durumlarda kontrolü sağlamalarına yardımcı olabilme, çatışma çözümlerinde başkalarına destek olma, olumlu bir ortam yaratmaya yardımcı olabilme, diğerlerinin duygularını olumlu bir yaklaşımla etkileme

Süreç:

 • Duygusal Zekanın 6 yetkinliğini işyeri davranışlarına yansımalarını ölçen GENOS EQ değerlendirme aracı ve raporunun koçluk yaklaşımıyla verilen geri bildiriminin ardından, kurumun gelişim hedeflerine çalışanın nasıl bir gelişim planıyla katkı sağlayacağı da ortaya çıkmaktadır.
 • Yani kurumsal gelişim hedefleri ve çalışanların gelişim planları entegrasyonu sağlanmaktadır.
 • Gelişim planları, Duygusal Zekanın 6 Yetkinliği üzerine hazırlanan tasarımlar ile hayata geçmektedir.

Ayrıca Kurumsal Olarak;

 • Kurumun alacağı her hangi bir kişisel gelişim, liderlik eğitimin temeline, Duygusal Zeka Yetkinlikleri içeriğinde gerçekleştirilen 2 günlük eğitimin üzerine 21 gün sürecek davranış gözlemleme süreci başlamaktadır.
 • Amaç, ne iyi gitti, ne takıldı, ne farklıydı, bunu ne sağladı, neye ihtiyaç var, ne farklı olabilir sorularının cevaplarıyla esas eğitim konusunun bu yetkinliklere dayalı ortaya çıkartacağı farkındalıkları keşfettirmektir.
 • ve nihayetinde katılımcıların gelişim ihtiyaçlarına yönelik eylem planlarını kurumsal eğitim programı kapsamında kurgulanmış eğitimler tammalanmaktadır.