Değerlendirme Araçları

GENOS EQ Duygusal Zeka Envanteri

 

 

GENOS EQ-Duygusal Zeka Yetkinlikleriyle Gelişim Planı

iç’ten liderlik kaynaklarımın farkındayım

ICF onaylı duygusal zeka değerlendirme aracı ile bilimsel yaklaşım.

Duygusal Zeka; ‘Kendimizin ve diğerlerinin duygularını algılama, anlama, muhakeme kurma ve yönetme konularında ne kadar etkili olduğumuzu tanımlayan 6 yetkinlikten oluşan kavramdır.’

Duygusal Zekanın Altı Yetkinliği

 1. Kendinin farkındalığı
 2. Diğerlerinin farkındalığı
 3. Gerçekçi ve özgün olma
 4. Kapsayışı düşünme
 5. Bilinçli farkındalık&öz yönetim
 6. Olumlu etki&potansiyeli ortaya çıkarmak

yetkinliklerinin işyerlerindeki davranışa yansımalarının bilimsel envanterle ölçülerek raporlanıp kişiye özel gelişim planı çıkartılır.

 Değerlendirme araçları:

 • 42 davranış göstergesinden oluşur – her yetkinlik için 7 davranış göstergesi
 • Her gösterge, iş yerinde duygusal zeka davranışını içerir
 • Kişinin ‘mevcut’ duygusal zeka seviyesini ölçmez
 • Kişinin, göstergedeki duygusal zeka davranışını iş yerinde sergilemenin önemini ölçer
 • Kişinin, göstergedeki duygusal zeka davranışını iş yerinde ne sıklıkta sergilediğini ölçer.

Duygusal Zeka Değerlendirme Raporları

Genos EQ Duygusal Zeka’nın 6 yetkinliğinin iş yeri davranışlarına yansımalarının gelişim süreci:

 1. Ölçme ve Raporlama: Değerlendirilenin 360 derece bağlantıları tarafından ve her bağlantıdan en az 3’er kişi ve kendisi tarafından gerçekleştirilmektedir.
  • Aşinalık Endeksi (değerlendirenlerin değerlendirdiği kişiye olan aşinalığını ölçer)
  • Tutarlılık Endeksi (değerlendirenlerin, değerlendirme puanlarına göre değerlendirici grup arasındaki tutarlılığı ölçer)
  • Önem Seviyesi (Değerlendirenlerin bu yetkinlikteki davranışlara verdiği önemi ölçer.)
  • Davranışlara Yansıtma Seviyesi (Değerlendirilenin bu yetkinliklerdeki davranış örneklerini davranışlarına ne kadar yansıttığının değerlendiren tarafından ölçülmesi.)
  • Genos Norm Grubu içinde yer alan «ortalama» veya tipik sonuç aralığı ile karşılaştırılması yapılmaktadır.
 2. Rapor Geri Bildirimi:Koçluk yaklaşımıyla yapılan geri bildirim görüşmesi gelişim önerileri mutabakatı ile tamamlanlaktadır.
  • Genos Duygusal Zeka Liderlik Geri Bildirim Raporu
  • İşyerinde Duygusal Zeka Davranışları Geri Bildirim Raporu
  • Gelişim Önerileri Kitapçığı
 3. İhtiyaçların Belirlenmesi: Rapor geri bildiriminin ardından İnsan Kaynakları ve Eğitim Departmanı ile değerlendirilenin de dahil olduğu bir görüşme yapılarak ihtiyaçlar netleştirilmekte ve mutabakat sağlanmaktadır.
 4. Eğitim, koçluk ve danışmanlık ile gelişim süreci: Sağlanan mutabakat ile değerlendirilene özel bir gelişim planı programlanmaktadır.

Selnur Gülek Eğitim, Danışmanlık, Koçluk Hizmetleri, Genos International’ın Türkiye’deki tek distributörü olan bcc Turkey’in iş ortağıdır. Genos International Değerlendirme Araçları ve Gelişim Programlarının sunulması konusunda bcc Turkey tarafından yetkilendirilmiştir. Swinburne Üniversitesi bilimsel araştırma sonuçları ile oluşturulmuş Genos Duygusal Zeka Modeli ve Değerlendirme Araçlarıyla, oluşturulmuş ölçümlenebilir gelişim programları sunar.