Senden ayrıl, sana kaç

Yunus Emre

Koçluk

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF’in tanımı ile koçluk, koçluk alanların, kişisel ve profesyonel potansiyelleri en üst seviyeye çıkarmak için esinleneceği, düşündürücü ve yaratıcı bir ortaklıktır.

Koçluk; gelecekteki ihtimallere odaklanır, geçmiş travmalara ya da hatalara değil. Bireyin mevcut durumundan olmak istediği duruma geçme niyetindeki isteği çoğaltan, cesaret veren bir yaklaşımdır ve değişim sürecini kolaylaştırır. “Farkındalık”, “seçim” ve “gerçek benliğe güven” kavramları koçluğun ve daha genel olarak öğrenme ve büyümenin merkezinde durmaktadır. Koçluk, ne olabileceğine dair hayal gücünü tetiklemek için dikkatimizi “geçmişin ve bugünün en iyisine odaklar”.

Bireylerde ve kurumlarda değişim sürecinin farkında olup bunu gerçekleştirmek isteyen herkese hizmet verir.

Bu bir “olma” yolculuğudur. İnsanları olmak istediği hale taşır. Yunus Emre’nin dediği gibi “Senden ayrıl, Sana kaç” yolculuğudur. Koçluk, bu yolculukta insanların kendini daha fazla tanıyıp, kendini anlayıp, kendini bilip, performanslarını azamiye çıkarmaları için iç kaynaklarını (potansiyellerini) serbest bırakmalarını sağlamaktır.

Koçluk Hizmetlerimiz

Neden buradasınız?

 • Hayatın hangi alanında fark yaratmak istiyorsun?
 • Başkaları ile ilişkinde en çok neye değer verirsin?
 • Seni değişimi gerçekleştirmede başarıya ulaştıran şey nedir?
 • Genelde nerede takılırsın?
 • Seni ne motive eder? (Bir koçun olarak sana nasıl yaklaşmamı istersin?)
 • Hayal kırıklığı ve başarısızlıkla nasıl başa çıkarsın?
 • Söylediğini yapmada ve eyleme geçmede ne kadar başarılısın?

Bu sorulara cevaplar, çok net olarak etkili koçluk ilişkisinin tasarımına da kılavuzluk etmektedir. Gerek bire-bir koçluklarda gerekse takım koçluklarında danışanlarla ya da ekiple yapılan kontrat çerçevesinde yapılandırılmış bir ilişki başlamaktadır.

 • Yönetici Koçluğu
 • Kariyer Koçluğu
 • Mentor Koçluk
 • Takım Koçluğu

Siz, hangisi için buradasınız?

Bire-Bir Koçluk Seansları

Koçluk, yeteneklerde uzmanlaşma yolculuğunda bir yaşam tarzı haline gelmesi için bireye cesaret verir. Bireyin iç dünyasından iş ve özel yaşam dünyasına etkileşim söz konusudur.

Kurumsal değişim ve dönüşüm için koçluk alındığında, bireylerin kendini keşfetmesiyle kurum bünyesinde bir topluluk anlayışı gelişir. Bireyden kurum bütünlüğüne geçerken koçluk önemli bir kazanım getirir.

Kurum içinde (kurumsal koçluk) ya da kurum dışında bire-bir koçluk olarak yüz yüze, telefon ile veya sanal olarak hizmet verilebilmektedir.

Koçun ve danışanın aktif işbirliği ile yürütülen koçluk ilişkisi altı aylık bir sürece yayılarak tasarlandığında en iyi performansı verir.

Ekip Performansı İçin Koçluk (Takım Koçluğu)

Koçluk, ekiplerin potansiyellerine ulaşmaları için kimliklerini ve yaratıcılıklarını geliştirir. Ekip performansına yönelik Takım Koçluğu için yapılan çalışmaların temelinde aşağıdaki aşamalar hedeflenmektedir. Kullanılan GROW Modeli (Hedefler, Gerçekler, Seçenekler, İrade) ile ekibin ve kurumun ihtiyacına göre hareket edilmektedir.

 • Ortak vizyon ve misyonda, ortak hedefleri belirlemek ve çalışma esaslarında mutabık kalmak
 • Ekibin güçlü yanlarını ve değerlerini çıkartmak
 • Liderlerin ekibin potansiyelini ortaya çıkartabilmeleri için koçvari becerilerini geliştirmek
 • Bireysel ve kolektif anlam ve amacı yakalamak
 • Kişisel ihtiyaçlara çözüm olacak bireysel koçluk desteğini vermek
 • Ortak bir ilgi alanı geliştirmek ve takım ruhunu güçlendirmek
 • Örnek olmak ve ekibin gelişimi için birlikte eyleme geçmek

İzleme ve Geri Bildirim

Sürekli öğrenme için gereken koşulları yaratmak, performansı iyileştirmenin anahtarıdır. Arzu ve irade gücü olmadan gerçek bir eylem taahhüdü olmaz. Koçluk sürecindeki irade, niyet ve sorumluluk prensibinin gereği olarak;

 • Eylemleri, zaman çerçevesini ve işi yapmış olmanın ölçütlerini tanımlamak
 • İzleme ve geri bildirim ile öğrenmek için işlerin nasıl gittiğini gözden geçirmek ve geri bildirim vermek

Koçluk seansları aralarında geçen süreci her seansın başlarında, koçluk süreci ortasında ve sonunda izleme ve değerlendirme yapılmakta, karşılıklı geri bildirim verilmektedir.

360⁰ Değerlendirme ve Geri Bildirim

Genos EQ Duygusal Zekanın iş yerindeki davranışlara yansımasını ölçen 360⁰ derece değerlendirme ya da 360⁰ anketleriyle yapılan değerlendirmeler koçluk başlarken ve tamamlandığında yapılan geri bildirim seansları ile öncesi ve sonrası kıyaslaması yapılabilmektedir.

Koç Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Koç seçerken öncelikle Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) akrediteli bir kurumdan eğitim almış olmasına, gelişim eğitimlerini tamamlamış olmasına, koçluktaki deneyiminin ilerlemiş olmasına dikkat edilmelidir.

Kendini Geliştiren Koç

Koçun sahip olduğu geçmiş deneyimleri, çalıştığı alan genellikle danışan ile uyum sağlaması ve aynı dili konuşabilmesini kolaylaştırmasına yardımcı olmakla birlikte, koçluğun gereklerini en iyi şekilde uygulayan iyi bir koç için çok da elzem olmayabilir. İş deneyimi kadar, belki de daha da önemli olan ise kişinin bir koç olarak deneyimi ve bu deneyimi taçlandırmak adına bir koç olarak kendini hangi ek ekollerde geliştirmiş olduğudur.

ICF üyesi koçlar, ICF’in kabul ettiği ve beklediği ağır akreditasyon sürecinden geçerek ACC, PCC, MCC gibi çeşitli koçluk seviyelerine sahip olabilmektedirler. Bunun yanında kendini geliştiren bir koç, Optimum Denge Modeli eğitimlerini de tamamlayarak kendi kişisel dönüşüm yolculuğunda ilerlemeye devam eden bir kaşif olmalıdır.

ICF Hakkında

1995 yılında kurulan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), kendisini yüksek standartlar koyarak koçluk mesleğini geliştirmek, bağımsız sertifikasyon sağlamak ve akredite okullardan eğitim almış koçlar için dünya çapında bir iletişim ağı oluşturmak amacına adamış küresel bir kurumdur.

ICF, koçluğun toplumun bütünleyici bir parçası olacağına inanarak; ICF üyelerinin en yüksek kalitede profesyonel koçluğu temsil edeceği bir geleceği tasarlayarak, profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletmektir. ICF, koçluk mesleğinin küresel liderliğini üstlenmiştir. Koçluk mesleği standartlarını belirler ve bağımsız ünvanlama sistemi sağlayarak dünyanın birçok yerinde hizmet veren koçlar ile koçluk mesleğine hizmet eder.

Koçluk eğitim programlarının hangilerinin ICF tarafından akredite olduğunu öğrenmek için başvurulabilecek doğru adres, Uluslararası Koçlar Federasyonu ICF’in küresel ve bölgesel web siteleridir.

www.coachfederation.org

www.icfturkey.org

ICF’in Temel Değerleri

ICF kendini güvenilirlik, açıklık, kabul ve uyum değerlerine adamıştır. ICF topluluğunun tüm bölümleri aşağıdaki değerlerden sorumludur.

Dürüstlük : Koçluk mesleği ve organizasyonumuz için en yüksek standartları yerine getiriyoruz.

Mükemmellik: Profesyonel koçluğun kalitesi, niteliği ve yeterliliği için mükemmellik standartlarını belirler ve takip ederiz.

İşbirliği: Katılımcı ortaklık ve ortak yaratılmış başarı yoluyla gerçekleşen sosyal bağlantılara ve topluluk oluşumuna değer veriyoruz.

Saygı: Küresel paydaşlarımızın çeşitliliği ve zenginliğine değer veriyoruz. Standartlardan, politikalardan ve kaliteden ödün vermeksizin, insanı birinci sıraya koyarız.

ICF Etik Kuralları Nelerdir?

Önsöz

ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri ve koçluk öğrencileri), etik davranış öğe ve ilkelerine bağlı olmalarını ve ICF temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler.

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük ve yürürlüğe koyulabilir uygulama standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler.

ICF Etik Kurallar için TIKLAYINIZ